Uzvedības un paradumu maiņa Covid-19 ietekmē

2%
Sveicināti!

Jūsu dalība aptaujā ir brīvprātīga. Jebkurā brīdī Jūs varat pārtraukt aptaujas izpildi. Ja kāds jautājums Jums ir nepieņemams, atbildei iespējams izvēlēties ‘nevēlos atbildēt’.

Aptaujas aizpildīšanai Jums būs nepieciešamas aptuveni 9 minūtes.

Aptauja ir anonīma, tā neidentificē dalībnieku personas datus. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai pētījuma vajadzībām un apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības. Iegūtie dati nodrošinās pierādījumos balstītus pētījuma rezultātus un būs noderīgi sabiedrības informēšanai. Jūsu dalība aptaujā ir ļoti nozīmīga mūsu pētījumam.
Aptaujā aicināti piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu.

Pateicamies par interesi un dalību pētījumā!
 
Plašāka informācija par pētījumu: ej.uz/DemoMigLU, demomig@lu.lv.
Saziņai ar Latvijas Universitātes datu aizsardzības speciālistiem, lūgums rakstīt: datu.specialisti@lu.lv
Powered by QuestionPro